ספר.י לי על החוויה שלך

כמה את.ה מרוצה מהחוויהלא מרוצהדי לא מרוצהמרוצה למדימרוצהמרוצה מאדכמה את.ה מרוצה מהחוויה