top of page
אליענה שכטר

איך לעבור אודישן 

הסדנה למשחק מול מצלמה

של אליענה שכטר 

סדנה אינטנסיבית בקבוצות קטנות

היכרות עם השיטה

ששת המפתחות להצלחה באודישן

בין הנושאים שנלמד 

מהו כוח העל המשחקי שלך
ואיך להשתמש בו

קיבלת סצנה חדשה - 
איפה מתחילים?

טבעיות ושחרור
מול מצלמה ועל הסט

התנהלות בחדר האודישן - 
לעשות או לא לעשות

הסדנאות הקרובות

ממשיכות.ים
אביב 24

סדנה בחודש מרץ - אפריל

פרטים בהמשך

   1525 ₪
הנחת רישום מוקדם:
1380 ₪ בלבד

איך לעבור אודישן 
אביב 24

יום רביעי, 6 במרץ

יום רביעי, 13 במרץ 

יום רביעי, 20 במרץ

יום רביעי, 27 במרץ 

יום רביעי, 3 באפריל
יום רביעי, 10 באפריל

16:45 עד 20:00

   1525 ₪ 
הנחת רישום מוקדם
עד 29 לינואר:
1380 ₪
 בלבד

משחק מול מצלמה לנוער

סדנה מרוכזת בחופשת פסח

פרטים בהמשך 

הסדנאות מתקיימות בגבעתיים - הרב הרצוג 15 א

שיר זוארץ

אליענה מלווה אותי בכל הפרוייקטים שלי בהשנים האחרונות, והחלטתי לקחת חלק גם בסדנה שהיתה שונה מכל מה שהכרתי. חיכיתי לכל מפגש - הרגשתי בנוח, יכולתי להיפתח, ולהיות הכי אני שאפשר.
התחזקתי ולמדתי לפעול כשחקנית בדרך הנכונה ביותר עבורי.

שיר זוארץ

אליענה שכטר 

שחקנית - שטיסל, פלפלים צהובים, תמרות עשן, מסובך ועוד. 
במאית, מומחית לסטוריטלינג ועמידה מול קהל.
מורה למשחק מעל ל - 20 שנה. 

פועלת עם ארגונים וקהילות בישראל, גרמניה, דנמרק ואוגנדה. 
ניהלה והובילה את סדנאות התיאטרון של אורנה פורת במשך 8 שנים. 

אליענה שכטר
Anchor 1
פרמיירה עם התלמיד שלי - שחר טבוך
bottom of page